ZonMw coördineert binnen het NWO Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) meerdere subsidieoproepen van de missie- en vraag-calls. Eén van deze subsidieoproepen is 'Hiv-genezing voor iedereen', een partnerschap tussen NWO en Aidsfonds.

Doel subsidieoproep 'Hiv-genezing voor iedereen'

Jaarlijks raken er wereldwijd 1,5 miljoen mensen geïnfecteerd met hiv en sterven 650.000 mensen aan aids. Inmiddels heeft veertig jaar aan wetenschappelijk onderzoek al grote doorbraken opgeleverd in de behandeling en preventie van hiv. Er is nu effectieve medicatie die het virus onderdrukt en overdracht uitsluit. In de behandeling van hiv worden belangrijke stappen gezet, maar de échte doorbraak is er nog niet. NWO en Aidsfonds willen dat veranderen door interdisciplinaire onderzoeksconsortia te financieren voor de breed toegankelijke genezing van hiv.

Samenwerking met Aidsfonds

Deze interdisciplinaire call is een samenwerking tussen NWO en Aidsfonds.

Subsidieoproep 'hiv-genezing voor iedereen'

Lees meer op de NWO website over over de subsidieoproep hiv-genezing voor iedereen.

Kennis- en Innovatie Convenant

Samenwerking in missiegedreven innovatie

Het ontwikkelen van kennis en handelingsperspectieven die ingezet kunnen worden voor (gebiedsgerichte) multi-stakeholder samenwerking bij complexe maatschappelijke uitdagingen.

Lees meer over deze oproep

Subsidieoproep Vroegtijdige opsporing van kanker

Vroegtijdige opsporing van kanker

Deze call for proposals heeft als doel te komen tot de ontwikkeling en toepassing van innovatieve of zelfs disruptieve, breed toegankelijke diagnostische mogelijkheden voor vroegtijdige kankerdetectie.

Lees meer over deze oproep

Subsidieoproep Zorg in eigen leefomgeving

Zorg in eigen leefomgeving subsidieoproep

In deze subsidieoproep doen we onderzoek naar het doorontwikkelen en het toepasbaar en effectief maken van technologie in de eigen leefomgeving.

Lees meer over deze oproep

Samenwerking ZonMw en NWO aan NWO-KIC

NWO werkt samen met ZonMw aan twee missiegedreven subsidieoproepen. Dit doen we met behulp van onderzoek en op basis van publiek-private samenwerking.

Lees meer over de NWO-KIC
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website