Over dit programma

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is gesloten

Let op: deze regeling is gesloten per 31-12-2022. De ingediende aanvragen worden momenteel beoordeeld. Je kunt geen aanvraag meer indienen.

Wat is de SET?

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is bedoeld voor het realiseren van meer gebruikers, structurele inbedding en duurzame bekostiging van bestaande e-health toepassingen die ondersteuning of zorg thuis faciliteren. Zo zorgen we samen dat e-health beter en meer wordt gebruikt én ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen.

Aangezien de regeling sinds 2019 loopt, zijn er inmiddels al een heleboel mooie resultaten geboekt. In de ervaringsverhalen van andere zorgorganisaties lees je hoe de SET hen geholpen heeft. Ervaar wat e-health voor jouw organisatie zou kunnen betekenen.

SET aanvragers delen hun verhaal
'We hebben SET-subsidie aangevraagd en daarmee beeldschermzorg geïntroduceerd. Ouderen moeten vaak eerst een drempel over, maar uiteindelijk vinden zij het heel leuk om te beeldbellen met zorgmedewerkers.'

Lees alle verhalen

Diverse SET-luiken

SET regulier

Met behulp van de reguliere SET wordt het gebruik van bestaande e-health toepassingen opgeschaald én geborgd. Hierdoor kunnen mensen met een chronische ziekte of beperking, of een groot risico daarop, (langer) zelfstandig thuis blijven wonen.

SET visievorming

Naast de reguliere SET is er de 'SET visievorming e-health'. Hiermee kunnen zorgaanbieders tot een gedragen visie komen over hoe e-health kan bijdragen aan hun missie.

Meer informatie over de SET-luiken

Events en ervaringsverhalen

Meer weten over de SET? Blijf op de hoogte door het lezen van inspirerende artikelen en verhalen van zorgorganisaties over hoe zij e-health binnen hun organisatie opschaalden. Volg daarnaast webinars en bezoek ons op events, waar wij interessante sprekers uitnodigen. Bekijk resultaten, events en ervaringsverhalen hier.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website