Over dit programma

Het ZonMw programma Enabling Technologies Hotels (ETH) wordt uitgevoerd binnen de topsectoren Life Sciences and Health (LSH), Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en wordt gefinancierd door ZonMw en NWO Exacte en Natuurwetenschappen. Het programma is opgezet in samenwerking met het Dutch Techcentre for Lifesciences (DTL).

Het hoofddoel van het programma Enabling Technologies Hotels is om publiek-private onderzoeksprojecten kennis te laten maken met geavanceerde life sciences technieken en de daarmee samenhangende expertise. Door het:

  • Introduceren van geavanceerde life sciences technologieën in publiek-private onderzoekssamenwerkingen.
  • Stimuleren van het gebruik van data stewardship en integratie principes, methoden en standaarden in onderzoeksprojecten.
  • Faciliteren van integratie van datasets in geavanceerde multi-technologie projecten.
  • Stimuleren van nieuwe interacties tussen groepen en organisaties.
  • Waar mogelijk, stimuleren van open acces publicaties van onderzoeksdata.

Dit gebeurt middels het ‘Hotel’ concept. Onderzoekers (‘gasten’) die nog geen toegang hebben tot high end technologie, kunnen hiervoor terecht via een service-gerichte faciliteit (‘Hotel’). Deze zogenaamde “Technology Hotels” zijn opgenomen op de website van DTL.

Vanaf 2013 zijn er 4 subsidieoproepen geweest waarin 155 ETH projecten zijn gehonoreerd. De 5e subsidieoproep opende op 25 juni 2019 en is momenteel gesloten. Uit een evaluatie van eerdere ETH projecten bleek dat deze de toegang tot geavanceerde technologie stimuleren: alle deelnemers hadden de intentie om met de nieuwe technologie te blijven werken. Meer dan de helft van de deelnemers aan de evaluatie gaf aan dat de samenwerking met het Technology Hotel ook na het ETH project werd voortgezet.

Meer informatie:

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website