Een innovatiecluster e-health bestaat uit tenminste één aanbieder en één inkoper van ondersteuning of zorg.

Voorbeelden samenwerkingen

Bekijk 6 voorbeelden van samenwerking in een groter innovatiecluster binnen de SET. Onderaan de pagina vindt u ook nog een handig rekenvoorbeeld in PDF formaat.

Om rekening mee te houden

 • Aanvrager is de ontvanger van de subsidie
  Alleen de aanvrager is de ontvanger van het subsidiebedrag. De aanvrager is en blijft ook het enige formele aanspreekpunt m.b.t. de subsidie.
 • Inhuur derden: kosten lopen via aanvrager. Organisatie is risicodragend.
  Bij inhuur van derden lopen de kosten via de boeken/ financiële stromen van de aanvrager en de organisatie is daarmee ook risicodragend.
 • Eigen bijdrage: 50% van totale projectkosten
  Voor alle aanvragen geldt dat er een eigen bijdrage van de aanvrager wordt gesteld van 50% van de totale projectkosten. Dit is een aanzienlijk bedrag. Toch is het ook niet zo dat het gehele bedrag van de eigen bijdrage puur ‘cash’ middelen moeten zijn.

Rekenvoorbeeld eigen bijdrage

Een rekenvoorbeeld met daarin het eigen aandeel.

 • Tijd (en daarmee kosten) besteed door een medewerker in dienst (projectmanager, ICT deskundige, wijkverpleegkundige, innovatie adviseur of ander personeel van de aanvrager die werkt aan het implementeren van de e-health toepassing of het inbedden van de nieuwe werkprocessen, etc.) binnen het project kan opgevoerd worden onder de eigen bijdrage.
 • Mogelijk zijn er bij de zorgorganisatie al budgetten gealloceerd voor het trainen of opleiden van personeel, gerelateerd aan de e-health toepassing. Deze kosten kunnen opgevoerd worden. Ook tijd (en daarmee kosten) besteed door een medewerker in dienst tijdens opleiding.
 • Directe financiële bijdragen van derden verlagen de totale subsidiabel kosten. Voorbeeld: totale projectkosten zijn 300.000 euro = dus subsidie 150.000 euro en eigen bijdrage 150.000 euro. Indien een derde partij bijvoorbeeld 50.000 euro bijdraagt dan worden de totale subsidiabele kosten 250.000 euro = 125.000 subsidie en 125.000 euro eigen bijdrage.
 • Bijdragen van cliënten / patiënten kan NIET voor gebruik of aanschaf van de e-health applicatie opgevoerd worden als een eigen bijdrage. Dit wordt aangemerkt als financiële borging.

Rekenvoorbeeld SET

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website