Wilt u een aanvraag doen of heeft u een aanvraag gedaan? Dan bieden wij u allerlei ondersteuning.

Gratis ondersteuning

Heeft u een subsidieaanvraag gedaan? VitaValley biedt gratis ondersteuning. Het SET-up programma biedt praktische ondersteuning en helpt bij kennisuitwisseling tussen regionale initiatieven. Hiermee zet de regeling extra in op het versnellen van de leercurve en het verbreden van kennis over de implementatie en het gebruik van e-health. Lees meer over SET-up op de website van VitaValley

Fasttrack Beeldschermzorg

VitaValley biedt 'Fasttrack Beeldschermzorg' aan. Dit is een toolkit voor het snel implementeren van beeldschermzorg door aanbieders van ondersteuning en zorg.

Overzicht verschillende SET-subsidies

Bekijk het overzicht van de verschillende SET-subsidies die u kunt aanvragen. Verschillende SET-luiken

Infographic overzicht SET

Deze infographic geeft een overzicht van de Stimuleringsregeling E-health Thuis.

Download Infographic

Thermometer: De stand van zaken van het budget is als volgt. Van de totale € 28 miljoen is momenteel 6% toegekend. De aanvragen in behandeling dekken 11% van het budget. - 16 juni 2020 geupdate.

Voorbeelden van digitale toepassingen

Onder e-health vallen digitale toepassingen die betrekking hebben op zorg- en/of ondersteuning en die de kwaliteit van leven van cliënten verbeteren of mantelzorg vereenvoudigen. Bekijk de inpspiratielijst van e-health-toepassingen.

Voorbeelden van samenwerkingen

Een innovatiecluster e-health bestaat uit tenminste 1 aanbieder en 1 inkoper van ondersteuning of zorg. Weet u waar u aan kunt denken bij het indienen van een projectaanvraag? Bekijk de voorbeelden van samenwerkingen in een groter innovatiecluster.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website