Impactstudie BAD Award

De Bio Art & Design Award (BAD Award) koppelt de ongelooflijke vooruitgang in het biowetenschappelijk onderzoek aan creatieve perspectieven. In samenwerking met levenswetenschappers, gaan kunstenaars/ontwerpers aan de slag om vernieuwende en grensverleggende werken te creëren die vragen oproepen over de ontwikkelingen binnen de levenswetenschappen en zo het maatschappelijk debat stimuleren.

Ook is het bekend dat de BAD Award vaak een positieve invloed heeft op de carrières en de velden van de deelnemers. De impact van de BAD Award is echter nog niet officieel onderzocht. In dit onderzoek is impact gedefinieerd als ‘de tastbare en ontastbare effecten die de BAD Award heeft gehad op de kunstenaars/ontwerpers, onderzoekers en hun velden, en de indirecte effecten op de maatschappij’. Het onderzoek is uitgevoerd door Naomi Lagerweij (masterstudent aan de VU) onder begeleiding van Wilma van Donselaar, Cath Schuttevaer en juryvoorzitter William Myers.

Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

Om de impact van de BAD Award te meten zijn zowel enquêtes als interviews afgenomen bij de deelnemende kunstenaars en ontwerpers, deelnemende onderzoekers, partnerorganisaties van de BAD Award, de juryleden en andere onafhankelijke experts binnen het veld die mogelijk zijn beïnvloed door de BAD Award van 2010 tot 2016.

Wat zijn de belangrijkste resultaten?

Invloed op carrières, werkwijzen, en samenwerkingen
Voornamelijk de carrières van de winnende kunstenaars/ontwerpers zijn positief beïnvloed door de BAD Award: hun persoonlijke en professionele netwerken zijn vergroot, ze kregen kansen aangeboden om hun werk elders te exposeren, en ze kregen de mogelijkheid hun werkwijze verder te ontwikkelen. Hoewel weinig onderzoekers aangaven dat hun carrière is beïnvloed, gaf een groot aantal onderzoekers wel aan dat hun motivatie voor ‘public engagement’ activiteiten groter is geworden door de BAD Award. Bovendien heeft de BAD Award vooral de winnende kunstenaars/ontwerpers en winnende onderzoekers geholpen met het vinden van nieuwe samenwerkingen en/of het vervolgen van hun samenwerking na de BAD Award.

Ontwikkeling van innovaties

Bijna de helft van de deelnemers (zowel winnaars als niet-winnaars) gaf aan een nieuwe technologie, gereedschap of methode te hebben ontwikkeld naar aanleiding van de BAD Award. Deelnemers die geen nieuwe technologie, gereedschap of methode hadden ontwikkeld gaven voornamelijk aan dat het niet hun doel was geweest om een innovatie te ontwikkelen. Een interessant resultaat was dat het overgrote deel van de participanten aangaf het een slecht idee te vinden om de BAD Award meer gericht te maken op het ontwikkelen van innovaties. Volgens de participanten kan innovatie niet afgedwongen worden, en zou het ten koste gaan van creativiteit en wetenschapscommunicatie als de output geïnstrumentaliseerd zouden moeten worden. Een alternatief wat men echter wel een goed idee vond, is om een aanvullende subsidie toe te kennen aan projecten die de potentie hebben om verder ontwikkeld te worden na de BAD Award. Verder zijn niet alleen wetenschappelijke of artistieke innovaties ontwikkeld, maar zijn er ook voorbeelden van innovaties met educatieve doeleinden. Een partner van de BAD Award heeft zelfs aangegeven een educatief curriculum op te willen zetten dat parallel kan lopen aan de BAD Award.

Communicatie van de BAD Award

Voornamelijk de kunstenaars/ontwerpers waren erg betrokken bij het promoten van hun eigen project. Hoewel de projecten van de BAD Award veel media aandacht hebben gegeneerd, bleek er toch veel verschil in media aandacht tussen de projecten te zijn. Dit kwam mogelijk door de voorkeur van de media en het algemene publiek voor bepaalde onderwerpen, en de beperkte connecties met de pers.

Invloed op maatschappij en sociale debat

Volgens experts heeft de BAD Award de netwerken binnen de wetenschappelijke en kunst/design gemeenschappen versterkt en meer media aandacht gegenereerd voor het veld van bio-art & design. Ook heeft de BAD Award volgens de participanten een positief effect gehad op het maatschappelijk debat, hoewel de impact wel vergroot zou kunnen worden, bijvoorbeeld door de projecten beter in de media te promoten en de werken op verschillende manieren tentoon te stellen.

Conclusie & aanbevelingen

Dit is de eerste studie die de impact van de BAD Award heeft onderzocht en een van de weinige impactstudies op het gebied van kunst/wetenschapscompetities. Deze studie heeft laten zien dat de BAD Award een positief effect heeft gehad op de carrières van kunstenaars/ontwerpers en onderzoekers en heeft geleid tot verschillende innovaties. Ook heeft de BAD Award impact gehad op de maatschappij, hoewel er mogelijkheden zijn om deze impact te vergroten. Om de impact van de competitie in de toekomst te vergroten wordt geadviseerd om: 1) een aanvullende subsidie na de BAD Award toe te kennen aan zowel winnende als niet-winnende projecten die de potentie hebben om verder ontwikkeld te worden; 2) te investeren in meer connecties met de pers en het promoten van de BAD Award via de media; 3) de competitie meer te promoten onder onderzoekers, met het achterliggende idee dat het de maatschappelijke betrokkenheid stimuleert; 4) te investeren in de ontwikkeling van educatieve materialen die voortkomen uit de projecten of een educatief curriculum dat parallel kan lopen aan de BAD Award.

Lees het gehele onderzoek en de bijlagen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website