Projectomschrijving

Het  project zorg veilig thuis met behulp van digitale ondersteuning voor de zorgpaden COPD/Covid/Diabetes/IBD/Artrose en Osteoporose is een project dat ondeel uitmaakt van het programma JZOJP. Het doel is om middels monitoring op afstand 2e lijns patienten beter in beeld te houden en eerder te kunnen intervenieren indien noodzakelijk.

Deze interventies moeten gaan leiden tot een lagere ferquentie aan polikliniekbezoeken, een kortere opnameduur, een afname van het aantal heropnames, een hogere patienttevredenheid, een hogere arbeidstevredenheid bij de professional en op termijn een verlaging van de zorgkosten. Hiermee wordt wordt voldaan aan het Quadruple-Aim principe.

Per zorgpad is/wordt een projectteam geformeerd bestaande uit: Een medisch specialist, een verpleegkundig specialist of specialistisch verpleegkundige, een tactisch en operationeel manager vanuit de lijn, een interne procesbegeleider van het programma JZOJP en een externe implementatie coach en patientenraad toetsend.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website