Projectomschrijving

De ontwikkeling naar digitale communicatie tussen patiënt en zorgverlener was reeds in gang gezet binnen SJG Weert, maar de Coronacrisis heeft het belang ervan verder onderstreept. SJG streeft ernaar om een substantieel gedeelte van de patiëntenzorg op de polikliniek digitaal te laten verlopen en in de zorgprocessen te verankeren. Enkele pionierende poli's binnen ons ziekenhuis zijn reeds gestart met het gebruik van  e-health. Zij ervaren de volgende voordelen:

  • Betere stroomlijning patiëntencommunicatie door ziekenhuis;
  • Laagdrempelige en snellere communicatie tussen specialist/verpleegkundige en patiënt;

Vanwege de goede ervaringen die dit heeft opgeleverd, wil SJG het gebruik van het digitale communicatieplatform verder opschalen. Met behulp van een implementatie- en opschalingscoach willen we een opschalingsplan realiseren waarbij we op basis van good practices met e-health van enkele poli's het gebruik ervan willen verbreden naar alle poliklinieken binnen SJG.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website