Projectomschrijving

In het project ‘Wijkhub positieve gezondheid’ in Schalkwijk in Haarlem werken zorg en welzijn samen met de Somalische gemeenschap samen. Zij werken aan het vinden van effectieve oplossingen voor het verbeteren van de (kennis over) gezondheid van en zorg voor Somaliërs. Uniek hierin is de samenwerking tussen de verschillende partijen en de manier van werken, waardoor er steeds opnieuw kan worden ingespeeld op de behoeften aan kennis over gezondheid(sproblemen) en zorg vanuit de doelgroep. Zo worden manieren gevonden om de zorg aan te passen. Ook mensen uit de Somalische gemeenschap in de wijk denken hierin mee en treden op als tussenpersoon naar de rest van de Somaliërs in de wijk. Hierdoor verbetert hun kennis over gezond gedrag en weten zij beter waar ze terecht kunnen met gezondheidsproblemen. In dit project wordt onderzocht hoe de succesvolle methode van Ground8 waarmee gewerkt wordt ook in andere gemeenten en voor andere mensen met een migratie achtergrond op wijkniveau ingezet kan worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website