Projectomschrijving

Inzet van Virtual Reality bril voor het bevorderen van kwaliteit van leven in de palliatieve fase.

Doel
Het project heeft als doel om Virtual Reality (VR) te implementeren binnen het Elisabeth Tweesteden ziekenhuis in Tilburg. Door toepassing van de VR-filmpjes wordt beoogd om pijn, angst en stress te verminderen en daardoor de kwaliteit van leven van patiënten in de palliatieve fase te verbeteren.


Doelgroep
Alle palliatieve patiënten die opgenomen zijn in het Elisabeth Tweesteden ziekenhuis te Tilburg.


Wat levert het op?
Het doel is bij te dragen aan de kwaliteit van leven van de palliatieve patiënten. Met VR-beelden wordt beoogd dusdanige afleiding te bieden waardoor de patiënten in staat zijn om op die manier afgeleid te worden waardoor de cirkel van continue angst, stress of pijn doorbroken wordt. Daarmee wordt de kwaliteit van leven vergroot.
De implementatie zal verricht worden in samenwerking met SyncVR.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website