Projectomschrijving

In Uithoorn zijn we gestart met Welzijn op Recept, maar de verwijzingen blijven achter. In het eerste kwartaal van dit jaar hebben SEZU, Uithoorn voor Elkaar en de gemeente Uithoorn een concept plan van aanpak op hoofdlijnen opgesteld om in 2021-2022 WOR in de gemeente Uithoorn te optimaliseren en borgen. Dit gaan we doen door het vormen van een brede WOR leergemeenschap vanuit de hele eerstelijnszorg in Uithoorn die actief aan de slag wil met het zich meer eigen maken van Welzijn op Recept in de dagelijkse praktijkvoering. Deze leergemeenschap zal zo zelfstandig mogelijk met praktijk lerend werkend aan de slag gaan. Doelen: vormen van een brede Welzijn op Recept leergemeenschap, uitvoeren van de praktijkscan, ontwikkelen van een sociale kaart, vaststellen individuele ambitie, vaststellen monitoring informatie op praktijkproces- en WOR en inzichtelijk maken wat nodig is (randvoorwaarden) om het aantal verwijzingen te verhogen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website