Projectomschrijving

De huidige financieringsvorm binnen de fysiotherapie is een van de oorzaken van de oplopende zorgkosten. Daarom passen zorgverzekeraars en zorgaanbieders steeds vaker bundel inkoop als bekostiging toe. Hierdoor komt er ruimte voor andere behandelvormen die de kwaliteit van de fysiotherapie beter aantoonbaar maakt en de kosten beter reguleert.


Deze bekostiging vraagt een verandering van de inrichting van de processen in de organisatie zoals declaratie, dataverzameling en inhoudelijke zorgplannen.
Als fysiotherapiepraktijk merken we dat het lastig is de juiste data te verzamelen. Dit is nodig om de stap te maken om de zorg anders in te richten.
De praktijk wil binnen 4 maanden de processen goed neerzetten, de therapeuten meenemen in de uitvoering van dataverzameling en de patiënt voorlichten over het invullen van vragenlijsten zodat dit bij 60% aan het begin van het traject en 40% aan het einde van het traject wordt ingevuld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website