Projectomschrijving

Digitale Innovatie is een van de strategische pijlers van Surplus. Het is geen doel op zich, maar we zien dat het aandacht verdient om technologie op een gedegen manier te verkennen, onderzoeken en in gebruik te nemen en daar ook onze diverse stakeholders in mee te nemen. 
We zien in de praktijk dat de samenwerking met bijvoorbeeld een leverancier voor leefcirkel-technologie een andere dynamiek kent dan hoe we voorheen met leveranciers samenwerkten. Opdrachtnemer en opdrachtgever wordt wat diffuus omdat diverse partijen betrokken zijn. Ook in de thuiszorg waar we met een partij een bundeling van technologie implementeren, in samenwerking met financier, verandert er gaandeweg het proces veel waardoor ook de samenwerking soms wat zoeken is. Hoe werken we goed samen met (non-)profit organisaties, regiosamenwerkingspartners, opleiders en financiers waar belangen en expertises verschillend zijn?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website