Projectomschrijving

Logopedisch Centrum Samenspraak biedt logopedische zorg aan basisschoolkinderen, baby’s en peuters, pubers, jongvolwassenen en volwassenen. 
Binnen de logopedie nemen de wachtlijsten toe. Enerzijds door een tekort aan logopedisten en anderzijds door de toenemende vraag van nieuwe cliënten uit het onderwijs en die in de tweede lijn niet (meer) terecht kunnen. Met de inzet van zorg op afstand (e-health) kunnen de wachtlijsten verkort worden. Met een breder aanbod van online therapie mogelijkheden kunnen meer cliënten online behandeld worden en krijgen cliënten meer keuzemogelijkheden voor het ontvangen van therapie. De juiste zorg op de juiste plek.
In het afgeronde traject implementatie- en opschalingscoaching (ronde 5) is een overzicht gemaakt van beschikbaar Nederlands en internationaal online therapiemateriaal. Uit de inventarisatie is gebleken dat het aanbod van geschikt therapiemateriaal beperkt en versnipperd is en dit belemmert de bredere inzet van zorg op afstand.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website