Projectomschrijving

Signalering van en ondersteuning aan zwangeren en (aanstaande) gezinnen in kwetsbare situaties behoeft een domeinoverstijgende aanpak samen met regionale kernpartijen. Verloskundig samenwerkingsverband VSV Dordrecht e.o., de regionale JGZ organisatie Jong JGZ, de regionale sociale wijkteams en de gemeenten van de 'Drechtstedenregio' (behorende bij het adherentiegebied van het Albert Schweitzer ziekenhuis en het VSV) trekken hierin gezamenlijk op.

Het vroegsignaleringstraject met een ketenaanpak in unfiorm en gestructureerd signaleren, bevat drie losse elementen gericht op screenen, bespreken en toeleiden, die elkaar versterken en samen een nieuwe combinatie vormen. Het traject omvat een implementatiestrategie op operationeel niveau en strategisch niveau. Als kartrekker richt het VSV zich met behulp van een implementatiecoach op implementatie op strategisch niveau met regionale borging, eerste stappen naar monitoring van impact en effect en mogelijkheden voor de financiële barrières.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website