Projectomschrijving

Binnen St. Pieters en Bloklands Gasthuis (PBG) is er de wens vanuit bewoners en medewerkers enerzijds en de ambitie vanuit bestuur en MT om de medewerkers te faciliteren anderzijds om het werkproces van medicatieverstrekking te verbeteren. Deze verbetering moet leiden tot een hogere kwaliteit van zorg, doordat er minder medicatiefouten worden gemaakt. PBG maakt nog geen gebruik van elektronische toedienregistratie en medicatiecontrole. In het huidige verbeter en vernieuwingstraject werkt PBG in dit project aan optimalisering en uniformiteit van medicatie-verstrekking binnen Kleinschalig Wonen en Zorg Thuis. Dit project moet leiden tot implementatie van technologie die dit proces maximaal ondersteunt. De implementatie coach begeleidt PBG in het afronden van het project binnen de gestelde tijd, met daarin aandacht voor sociale innovatie, zodat het ontwikkelde werkproces en de digitale ondersteuning maximaal aansluit bij de wensen en mogelijkheden van zorgprofessionals.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website