Projectomschrijving

Schouderklachten komen frequent voor, met een incidentie van 35 nieuwe episoden per 1000 patiënten per jaar. 40% van de mensen ervaart na een jaar nog schouderklachten. Shoulder Vision zet zich specifiek in voor deze groep.

Wij geloven in de toegevoegde waarde van e-health bij schouderproblematiek en nemen deel aan het project “Over de Drempel” om de mogelijkheden te onderzoeken en werken samen met andere praktijken aan het ontwikkelen van een belscript. Door mensen online te bereiken en gedeeltelijk online te begeleiden, geloven we dat e-health kan helpen om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen, zodat meer mensen met landurige schouderklachten door schouderfysiotherapeuten gezien kunnen worden. Afstand tot een locatie vormt dan minder een belemmerende factor.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website