Projectomschrijving

In Aalsmeer wordt Welzijn op Recept al uitgevoerd, maar blijft het aantal welzijnsrecepten relatief laag. Dit terwijl 35-41% van de inwoners van Aalsmeer heeft matig tot hoge kans op depressie en angst- stemmingsstoornissen en aangeeft 39% zich eenzaam te voelen (cijfers GGD). Analyse van het huisartsen informatie systeem laat zien dat iedere dag meerdere patienten met psychosociale klachten bij de huisarts op consult komen. In 2020 is er geinvesteerd in kennis over positieve gezondheid en in 2021 willen de eerstelijnszorg, het welzijnswerk en de gemeente structureel investeren in het verhogen van het goed uitgevoerde aantal welzijnsrecepten zodat iedere eerstelijnszorgverlener die participeert minimaal 25 welzijnsrecepten per jaar voorschrijft en deze ook in het verdere ketenproces van Welzijn op Recept worden uitgevoerd zoals bedoeld.

Om dit daadwerkelijk te bereiken wordt advisering en ondersteuning van het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept middels deze voucher ingehuurd. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website