Projectomschrijving

Achtergrond
Net als andere zorginstellingen heeft ook Isala de afgelopen maanden meer gebruik gemaakt van digitale toepassingen dan daarvoor, zodat zorg van het ziekenhuis naar huis verplaatst kan worden. Een van de toepassingen is de MijnIBDcoach. Als sinds 2018 is de coach operationeel, echter blijft het gebruik achter.

Activiteiten
Middels actieonderzoek achterhalen een team van Pluut & Partners de knelpunten die er nu zijn en welke interventies we hiervoor kunnen bedenken.

Het stappenplan

  1. Door middel van deskresearch en interviews zullen we achter halen hoe MijnIBDcoach op dit moment wordt gebruikt.
  2. Alle gebruikers zullen een enquête ontvangen en patiënten worden geïnterviewd. Het doel hiervan is bepalen hoe de afdeling scoort op het door ons ontwikkelde zorgkompas. Op deze manier ontstaat inzicht in knelpunten voor opschaling.
  3. Tijdens een workshop gaan we vervolgens met de RvE zelf een actieplan bepalen voor opschaling: met welke activiteiten zetten we stappen richting opschaling en structurele inbedding van MijnIBDcoach

Stap 1: Inventariseren wat er al is
Door middel van deskresearch en interviews zullen we achter halen hoe MijnIBDcoach op dit moment wordt gebruikt.

Stap 2: Zorginnovatiekompas
Alle gebruikers zullen een enquête ontvangen en patiënten worden geïnterviewd. Het doel hiervan is bepalen hoe de afdeling scoort op het door ons ontwikkelde zorgkompas. Op deze manier ontstaat inzicht in knelpunten voor opschaling.

Stap 3:
Tijdens een workshop gaan we vervolgens met de RvE zelf een actieplan bepalen voor opschaling: met welke activiteiten zetten we stappen richting opschaling en structurele inbedding van MijnIBDcoach.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website