Projectomschrijving

Stimuleren van sociaal contact onder bezoekers van Dagbeleving De Kailakkers door middel van Virtual Reality

Doel
Het project had als doel om Virtual Reality (VR) te implementeren binnen Dagbeleving De Kailakkers te Hooge Mierde. Met de inzet van VR-filmpjes beoogt de Dagbeleving de kwaliteit van leven van bezoekers te verbeteren, door het bevorderen van onderlinge communicatie en sociaal contact. Met VR-beelden van de omgeving wordt beoogd overeenkomstige interesses aan te wakkeren, samen herkenning te beleven en het gesprek aan te gaan.

Doelgroep
Bezoekers van Dagbeleving de Kailakkers betreffen met name ouderen uit Reusel-De Mierden en omgeving.

Implementatieproces
Middels interviews, vragenlijsten en een co-creatiesessie met medewerkers zijn wensen en behoeften geïnventariseerd en hebben medewerkers op een laagdrempelige manier kennisgemaakt met VR. Hieruit zijn belemmerende en bevorderende factoren voor de implementatie naar voren gekomen.

Resultaten en conclusies
Uit het implementatietraject zijn verschillende belemmerende factoren voor implementatie gebleken:

  • De complexiteit van VR bleek een belangrijke rol te spelen bij de implementatie. Medewerkers gaven aan behoefte te hebben aan een simpele handleiding, voor het gebruik van de VR-app en VR-bril. Daarnaast wensen zij een training(en) rondom VR, om hun kennis ten aanzien van VR te vergroten;
  • De inzet van VR sluit op dit moment niet goed aan op de huidige werkzaamheden van de werknemers. De VR moet volgens medewerkers structureel (gemiddeld eens per maand) onderdeel uit gaan maken van het activiteitenprogramma van de Dagbeleving. Daarnaast is het wenselijk een database op te bouwen, met op maat gemaakte filmpjes en 360 graden foto’s, zodat medewerkers kunnen aansluiten bij uiteenlopende interesses en behoeftes, van verschillende bezoekers. VR-filmpjes op maat zijn nodig om bezoekers te enthousiasmeren. Fragmenten dienen herkenbaar en typerend voor Reusel-De Mierden te zijn;
  • Doordat er geen medewerkers is aangesteld met een coördinerende rol ten aanzien van de VR en er geen vaste afspraken zijn gemaakt over de inzet, kan het lastiger zijn om de VR duurzaam in te zetten. Aanbevolen wordt om een medewerker aan te stellen, die deze coördinerende rol krijgt. Daarnaast wordt aanbevolen om de inzet van VR te verwerken in het beleidsplan van Dagbeleving De Kailakkers;
  • Randvoorwaarden voor het gebruik van VR zijn gebleken: de VR-bril moet over een gewone bril en een gehoorapparaat gedragen kunnen worden en de VR-filmpjes moeten ook los van de bril bekeken kunnen worden, vanwege mogelijk optredende motion sickness
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website