Projectomschrijving

Jamzone is ontwikkelaar van zorginnovaties. Een van die innovaties is Brainjam. Brainjam is een app die de prototype fase is gepasseerd, waarbij cliënten en hun behandelaar door middel van een een borstband inzicht krijgen in hun stress-toestand. Op dit moment wordt Brainjam in een aantal psychologen praktijken actief ingezet. De GGZ zorg kenmerkt zich door een traditioneel karakter, waarbij “praten” cognitieve gedragstherapie vanuit de historie de hoofdmoot/standaard is. De daadwerkelijke fysieke effecten blijven onderbelicht. De mogelijkheden die Brainjam te bieden heeft liggen op het gebied van meten is weten (vergroten van inzichten en positieve invloed op het behandelresultaat) en als neveneffect het verkorten van wachtlijsten en het vergroten van therapietrouw.

De hulpvraag is gericht op het inventariseren van de mogelijkheden/barrieres bij de inzet van Brainjam. Het in kaart brengen van alternatieve, additionele vormen van distributie is tevens een onderdeel van onze hulpvraag aan de coach; om dit te verkennen, te duiden en te vertalen naar een pragmatisch opschalingsadvies is de doelstelling van het project. Dat zal worden verkend door middel van een SWOT-analyse, validatie met stakeholders en brainstorm sessies, om dit intern te vertalen naar een marktconforme propositie.
Het opschalingsadvies bestaat uit een aanpak voor trapsgewijze marktbewerking, passend bij de barrieres en cultuur/historie van de branche.

In de aanpak van de marktbewerking zit de volgende opbouw, om de barrière m.b.t productkennis en toepassing te verkleinen (AIDA proces):

  • Aanbod 1. (Attention/interest) Organiseer een Webinar (doel: meer vertellen over de app en de achtergrond), waarbij oprichter Bernard Maarsing vertelt over het product Brainjam en hoe hij het inzet in zijn psychologiepraktijk.
  • Aanbod 2. (Interest/Desire) Vervolg aanbod zelf ervaren. Indien interesse kan de psycholoog/behadelaar gebruik maken van het introductie aanbod, om zelf met Brainjam aan de slag te gaan en het potentieel te verkennen (Doel; interesse opwekken en ervaren, en daarna breder verder brengen binnen zijn/haar organisatie).
  • Aanbod 3: (Action: we gaan er met zijn allen mee aan de slag) De Brainjam-coach opleidingen om kwaliteit te borgen en behandelaars brede ondersteuning te geven om Brainjam te gaan gebruiken en te implementeren.

Op deze wijze kan er in een aantal (noodzakelijke) processtappen het aantal zorgprofessionals worden uitgebreid, vanuit een goed fundament.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website