Projectomschrijving

Focus ligt op de opschaling van gebruik van de systemen door zowel de huisarts als de patiëntenpopulatie patiënten met COPD. Om te kunnen voorzien in uitvoer van deze manier van telemonitoring. Onderzoek laat zien dat bij minder monitoring medicatie minder goed wordt genomen zoals voorgeschreven. Bijna de helft van COPD patiënten heeft meer behoefte aan voorlichting en begeleiding. Door de afgenomen contactmomenten met de huisarts of praktijkmedewerker binnen de praktijk vormt afwijken van de richtlijn tav medicatie een groter risico op gezondheidsreductie en meer exacerbaties.
Deze afname van monitoring zorgt voor een grotere ziektelast en dus meer kosten tav ziekte. Inmiddels is gebleken dat bereidheid tot telemonitoring bij deze populatie van zowel arts als patiënt aanwezig is. Uit de kleinschalige pilot blijkt dat opschaling van telemonitoring waarbij gebruik van het online patiëntenportaal centraal staat essentieel is.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website