Projectomschrijving

Het gebied Delfshaven kenmerkt zich door een groeiend aantal ouderen en een bovengemiddeld aantal bewoners met een niet-westerse migratieachtergrond. Door deze demografische trends én door de ontwikkelingen in de zorg krijgt Delfshaven, de komende jaren te maken met een groeiende groep kwetsbare bewoners en daarmee met een blijvende (en toenemende) zorgvraag. Het zorg- en welzijnsaanbod komt daarmee verder onder druk te staan verstrekt door de ontwikkeling in het personeelsaanbod. In Delfshaven verloopt de samenwerking tussen het medische, het welzijn en het sociale domein verre van optimaal. 
Dit probleem kent 2 aspecten:
• Integratie in zorgprocessen met een organisatorische en technische component
• Technische uitdagingen om systemen op elkaar aan te sluiten en data uit te wisselen

Het ontbreekt ons aan de expertise om deze complexe vormen van samenwerking te analyseren, de juiste partijen te benoemen die een rol in de oplossing moeten spelen en een gedragen visie te ontwikkelen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website