Projectomschrijving

Begin april hebben Santiz, Sensire, Ascom en Mediq in kaart gebracht hoe Smart Monitoring Covid 19 bij cliënten in het zorghotel Achterhoek gerealiseerd kan worden. In het zorghotel Achterhoek wordt zorg geboden aan cliënten de intensieve monitoring binnen het ziekenhuis niet meer nodig hebben, maar waarbij de zorg in de thuissituatie nog te complex, onvoorspelbaar of intensief is. Bij de verkenning is verondersteld dat dit meerwaarde kan bieden. De beschikbare functies zijn:

  • Meting en monitoring van hartslag en ademhalingsfrequentie (continumetingen en monitoring)
  • Saturatiemeting (puntmetingen en monitoring)

Begin mei is bij 2 cliënten in het zorghotel de monitoring gedurende enkele dagen getest. Dit waren cliënten die al behoorlijk goed hersteld waren en hun medewerking wilden verlenen. Ondanks de beperkte schaal zijn er met deze test inzichten verkregen. We nemen deze mee in de afwegingen hoe we, bij een mogelijke nieuwe Covid 19 periode, de zorg optimaal kunnen faciliteren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website