Projectomschrijving

Leefstijl Poli plus, biedt een laagdrempelig tweedaags screenings- en adviestraject voor kinderen en jongeren met intensieve zorgvragen (en een Wlz indicatie). Het traject levert inzicht en overzicht,geeft handvat en richting voor begeleiding en behandeling, voor ontwikkeling en leren, voor activeren en participeren. Uiteindelijk doel is een fijn en kansrijk leven voor kind en gezin met de juiste zorg op de juiste plek, op het juiste moment.

Het gaat om een brede en onafhankelijke check-up: medisch, paramedisch, leefstijl en leefwereld. Met leefstijl bedoelen we: de wijze waarop het leven wordt geleefd en alles wat een kind (wel en niet) doet. Met leefwereld wordt bedoeld de omgeving; het gaat om het kind in zijn of haar totale leefsituatie.

Er wordt een beeld gevormd van de huidige situatie. Daarna worden persoonlijke adviezen opgesteld voor de gewenste situatie, voor keuzes nu en in de toekomst. Voor hoe het gezin het leven samen aankan en ze er samen iets moois van kunnen maken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website