Projectomschrijving

De praktijkondersteuner (POH) ouderen speelt een belangrijke rol in de integrale zorg voor kwetsbare ouderen. De Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) zet al jaren actief in op de rol van de POH ouderen. Een volgende stap hierin is de POH ouderen een structurele rol te geven bij ontslag van kwetsbare ouderen uit het ziekenhuis. Hiermee is in de regio Arnhem al ervaring opgedaan binnen het zorgpad Goed Thuiskomen. Dit zorgpad richt zich op: het bieden van continuïteit van transmurale zorg om functieverlies bij ouderen en ongeplande heropnames (binnen 6 weken) van ouderen zoveel mogelijk te voorkomen. In dit project wil de SAG ervaring opdoen met het zorgpad Goed Thuiskomen en verkennen hoe dit op stedelijk niveau kan worden geïmplementeerd. Hierin wordt samengewerkt met andere huisartsenorganisaties, ziekenhuizen en aanbieders van wijkzorg. De projectcoaching van Amplitudo wordt ingezet bij het uitwerken en ondersteunen van de implementatie-aanpak.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website