Projectomschrijving

We willen digitaliseren en inzetten op online diensten met een aantal huisartspraktijken tegelijkertijd, dit om patiënten beter te kunnen faciliteren en uiteindelijk ook werkdruk bij met name de doktersassistenten te kunnen wegnemen door processen te vereenvoudigen. We willen graag met een patiëntportaal gaan werken en hiermee meer digitale functionaliteiten voor de patiënt creëren. Patiënten krijgen via het portaal inzage in hun dossier en kunnen vragen stellen, advies krijgen, afspraken maken, uitslagen bekijken en herhaalmedicatie aanvragen.
Door een goede implementatie en daarna optimaal gebruik van het patiëntportaal willen we de toegankelijkheid van de praktijk vergroten en tijdswinst behalen voor de medewerkers/praktijk. We willen werkprocessen vereenvoudigen en het aantal telefoongesprekken verminderen. Hiermee spelen we in op de toenemende zorgvraag zodat we ook in de toekomst goede zorg kunnen verlenen met voldoende plezier.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website