Projectomschrijving

Zwangeren maken nog weinig gebruik van eHealth toepassingen. Verloskundigenpraktijk Nova wil digitale zorg integreren in de verloskundigen praktijk. De cliënt staat centraal, krijgt zelf de regie en ontvangt zorg op het juiste moment. Cliënten krijgen op hun mobiele device of via een teleconsult laagdrempelige, persoonsgerichte informatie. Hiermee wordt de werkdruk van de verloskundige verlaagd, kan zij de groei in geboortes opvangen en en kan ze de tijd in de spreekkamer benutten voor zaken die echt belangrijk zijn in de ogen van de zwangere. Digitale tools, die in ziekenhuizen al worden toegepast, worden getoetst op hun geschiktheid voor toepassing in de verloskunde. Randvoorwaarden voor implementatie zijn kwaliteit, patiënttevredenheid, betaalbaarheid en efficiëntie van werkprocessen. De kennis die we hierbij opdoen willen we ook inzetten voor andere verloskundigenpraktijken in het land.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website