Projectomschrijving

Een groep van kwetsbare jongeren Rotterdam IJsselmonde lopen een groot risico op langdurige werkloosheid, armoede en schulden, dakloosheid, psychische problemen en een sociaal isolement. Daarnaast vormen zij ook een risico voor de samenleving door het verlies aan arbeidspotentieel en een grotere kans op langdurige uitkeringsafhankelijkheid en afglijden naar criminaliteit en/of radicaliseren. PIT010 zoekt een oplossing om deze jongeren vroegtijdig te signaleren. De oplossing denken wij gevonden te hebben in het verstrekken van een (gratis) smartwatch, aan de jongerendoelgroep uit IJsselmonde in de leeftijd van 12-24 jaar, onder de voorwaarde dat deelgenomen wordt in een lifestyle programma van acht weken. Binnen dit programma worden jongeren met achterstanden op het gebied van mentale- en fysieke gezondheid, taal en soft-skills ondersteund en gestimuleerd om een gezonde(re) levensstijl eigen te maken en een laagdrempelige methode voor hulpvragen te bieden. De coach helpt ons daarbij.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website