Projectomschrijving

Vergrijzing zorgt voor meer zorgvraag. En er is arbeidskrapte. Met het gebruik van e-health, zoals Medido (medicijndispencer), Mobilea (beeldbelcontact) en Sensara (leefstijlmonitoring), leg je de regie weer terug bij de cliënt en kunnen zorgprofessionals efficiënter werken. Bovendien kan technologie de bereikbaarheid van zorg vergroten in het grote en moeilijk bereikbare gebied waarin de ZONL (Zorggroep Oude en Nieuwe Land) werkt. Een deel van de zorgverleners zien het in gebruik nemen van zorgtechnologie echter als extra last en beschikken over onvoldoende digivaardigheden. D.m.v. implementatiecoaching en de ontwikkeling van een op maat gemaakt transformatietool, zijn de zorgprofessionals van ZONL meegenomen in een integrale aanpak om tot een duurzaam implementatieproces te komen. We zijn gestart met het opbouwen van intern draagvlak, inspireren zorgprofessionals, rol van technologie. Vanuit het draagvlak gaan we verkennen wat de mogelijkheden zijn van meer technologie in de zorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website