Projectomschrijving

De doelstelling van het coachingstract was dat dit coachingstraject helpt om zorgprofessionals zich te verhouden tot en te ontwikkelen in het werken met het zorgoproepsysteem vanuit de zorgvisie van De Posten. Daarbij is het steeds opnieuw en per bewoner vinden van de juiste balans tussen vrijheid en veiligheid ten gunste van de kwaliteit van leven van de bewoner het hoogste doel.


Het praktisch werken met het zorgoproepsysteem is helaas nog niet gerealiseerd. De reden hiervan is dat door de corona pandamie er bij de selectie van de leverancier vertraging is opgelopen.


De gewonnen tijd is vooral besteed aan de voorbereiding om medewerkers te ondersteunen op de inzet van de nieuwe technologie volgens visie. Zorgmedewerkers zijn op diverse manieren betrokken bij het proces ‘keuze nieuw zorgoproepsysteem’, hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden hoe ze het gekozen nieuwe zorgoproep systeem zouden inzetten en hebben zorgmedewerkers in een proefopstelling kunnen werken met het systeem. Daarnaast heeft De Posten de methodiek ‘de Pijl’ ontwikkeld welke richting geeft/ondersteunend is in het methodisch werken. Waarbij het uitgangspunt is om de individuele klant ‘echt goed te kennen’ om de juiste zorg op maat te kunnen bieden. Zorgtechnologie is hier een onderdeel van. Medewerkers zijn door diverse gesprekken meegenomen in deze methodiek en het belang van het wel/niet inzetten van zorgtechnologie op maat.


Dit alles heeft gezorgd voor een goede basis waar de praktische implementatie van het gekozen zorgoproepsysteem op voort kan borduren.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website