Projectomschrijving

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw: CJG Capelle aan den IJssel staat voor een grote uitdaging in het komende jaar. Het huidige drangkader, wat nu belegd is bij de gecertificeerde instellingen (GI), zal naar verwachting overgeheveld worden naar de lokale jeugdteams van het CJG in de gemeente Capelle aan den IJssel. Met deze overheveling zal zullen we gaan spreken van intensieve hulpverlening aan gezinnen met veiligheidsissues. Door het CJG aanbod te verbreden/verzwaren kan mogelijk op lange termijn voorkomen worden dat een jeugdige uit huis geplaatst wordt. De bestaande samenwerkingsafspraken tussen: Gemeente, GI, Veilig Thuis, RvdK en het CJG zullen aangepast/aangescherpt moeten worden. De implementatiecoach adviseert het CJG op welke manier de herziene samenwerkingsafspraken het beste geïmplementeerd en geborgd kunnen worden. Er worden brainstormsessies en bijeenkomsten met de genoemde ketenpartners georganiseerd worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website