Projectomschrijving

Delirium is het acuut falen van de hersenen. Dit komt veel voor bij vooral oudere mensen. Het is een potentieel dodelijke medische complicatie van mensen die heel erg ziek zijn. Delirium is geen losstaande ziekte maar is altijd een gevolg van een fysieke oorzaak, zoals bijvoorbeeld een infectie. Ouderen zijn hiervoor meer gevoelig dan jonge mensen. Om delirium goed te kunnen behandelen is een vroegtijdige diagnose heel belangrijk. Hoe langer een delirium bestaat hoe groter de negatieve impact voor de patiënt.
De huidige manier van het stellen van de diagnose delirium is zeer subjectief. Prolira BV heeft een apparaat ontwikkeld waarbij aan de hand van hersengolven (Elektro Encefalogram, EEG) snel een uitspraak gedaan kan worden hoe groot de waarschijnlijkheid is dat iemand delirium heeft. Prolira BV wil met deze subsidie van Zorg voor innoveren graag een implementatie strategie uitwerken samen met een implementatie coach om op deze manier de techniek zo goed mogelijk te implementeren in de zorg.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website