Projectomschrijving

In onze wijkzorg maken wij sinds enige tijd gebruik van medicatiedispensers om de medicatieveiligheid en zelfredzaamheid van onze cliënten te vergroten. Onze eerste ervaring met deze zorg op afstand hebben we gedaan met de Medido medicatiedispenser, waarmee we veel strubbelingen hebben ervaren. De toestellen geven veel storingen, in sommige periodes wel oplopend tot 100 tot 120 storingen. We zien het nut en de noodzaak van dit soort toestellen, maar ervaren ook dat het niet goed functioneren tot ergernissen leidt bij onze medewerkers. Onder onze zorgverleners is een grote groep die aangeeft dat ze juist zorg willen geven en niet met de techniek aan de slag willen. Er heerst onder een deelgroep van onze medewerkers een angst voor verlies van eigen werkzaamheden. Kortom, onze opschaling heeft naast technische uitdagingen ook een cultuur- en gedragscomponent waarmee we rekening moeten houden. Voor deze uitdagingen zoeken wij hulp en advies van een coach.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website