Projectomschrijving

Verbetering digitale intakestraat Novadic-Kentron

In 2021 heeft Novadic-Kentron een digitaal cliëntportaal opgeleverd en de digitale intake gelanceerd. Er zijn diverse punten die hierbij doorontwikkeld dienen te worden, waaronder de ROM (Routine Outcome Monitoring).

We beogen met dit project:

- Dat cliënt en behandelaar samen de behandeling evalueren, direct zien hoe de voortgang is en meer inzicht krijgen in en regie krijgen over hun proces;

- Dat behandeleffecten structureel beschikbaar zijn op team- en organisatieniveau, zodat men kan monitoren, bijsturen waar nodig, verbeteracties kan ondernemen en de zorg te verantwoorden is naar externe partijen, zoals financiers en ISO/HKZ;

- Dat ROM gegevens gebruikt kunnen worden voor (wetenschappelijk) onderzoek.

Doel is voor zowel cliënt als medewerker, de gebruiksvriendelijkheid van de digitale intakestraat en evaluatiesystematiek te vergroten en de administratieve last te verlagen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website