Projectomschrijving

Atris is een Zorg op Afstand Platform voor het meten en registreren van parameters welke gegenereerd zijn door zgn. wearables zoals bewegingssensoren, hartslag meters etc. Atris ondersteunt fysiotherapeuten en patiënten door eenvoudig inzicht te geven in de continuïteit en effectiviteit van bewegings- en inspanningsoefeningen, ook in de thuissituatie. De fysiotherapeut kan de patiënt zo gerichter coachen en ondersteunen. De objectieve metingen van Atris zorgen voor meer zekerheid en meer vertrouwen. Dit leidt tot betere zorg tegen lagere kosten. Bovendien verhoogt het de capaciteit van fysiotherapiepraktijken en leidt het tot hogere therapietrouw. Atris is in het verleden vooral gebruikt met de bewegingssensor PAM. Er is onderzoek gedaan naar beweging bij oncologische patiënten en bij patiënten kort na een chirurgische ingreep.

Ten gevolge van Corona zijn veel fysiotherapiepraktijken zorg op afstand gaan leveren. De scope van dit project was om Atris versnel klaar te maken voor opschaling. Gedurende dit project zijn koppelingen gerealiseerd voor meerdere typen hartslagmeters en handmatige invoer van saturatie, gewicht en bloeddruk. Daarnaast is de verkooporganisatie achter Atris versneld gerealiseerd. Het belangrijkste resultaat is dat Atris nu voor alle praktijken in Nederland snel en eenvoudig te implementeren is.

Om meer inzicht te krijgen in het gebruik van zorg op afstand is daarnaast een monitor uitgezet onder enkele honderden fysiotherapie praktijken. De daaruit verworven inzichten hebben o.a. geleid tot het formeren van een gebruikerspanel bestaande uit fysiotherapiepraktijken.  Dit panel is onlangs gestart met enkele specifieke ervaringstrajecten. De resultaten van deze ervaringstrajecten worden medio juli 2021 verwacht.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website