Projectomschrijving

In 2019 heeft de Nederlandse Brandwondenstichting een nazorgportaal ontwikkeld. Patiënten die met brandwonden opgenomen worden in een brandwondencentrum, krijgen met dit portaal toegang tot:

  • Informatie over de nazorg van brandwonden en wat zij hiervan kunnen verwachten;
  • Een littekenkeuzehulp zodat zij samen met hun arts een keuze kunnen maken voor (type) behandeling van de littekens;
  • Een berichtenfunctie waarmee men contact kan opnemen met een arts of verpleegkundigen.

De Nederlandse Brandwondenstichting heeft middels een subsidie het nazorgportaal geïmplementeerd bij de drie Brandwondencentra in Nederland.

Het implementeren verliep in een aantal stappen. Een belangrijke stap was het inzichtelijk maken van de werkprocessen in de drie brandwondencentra. Door inzicht te krijgen in het werkproces (middels blueprintsessies) konden ook afspraken gemaakt worden over de plek die het nazorgportaal in dat proces zou innemen. In dit traject is veel geleerd over hoe je een blueprintsessie zo vormgeeft dat het zorgt voor draagvlak in het team.

Een tweede belangrijke stap is het inzicht krijgen in welke personen en processen er nodig zijn voor eigenaarschap en een blijvende inbedding in de werkprocessen. Dit doen we door de brandwondencentra te faciliteren in het maken van een borgingsplan. De implementatiecoaching via deze subsidie heeft eraan bijgedragen dat dit borgingsplan is gemaakt en uitgevoerd gaat worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website