Projectomschrijving

Therapietrouw is van groot belang voor de werkzaamheid van medicatie. Veel mensen die medicatie gebruiken doen dit, bewust of onbewust, niet helemaal zoals afgesproken met de voorschrijver. Goede signalering is randvoorwaardelijk voor het bevorderen van de therapietrouw.
Collega Apotheek Orion uit Amersfoort is een project gestart om de therapie-ontrouw eerder en makkelijker te signaleren in de wijk. Wanneer dit gesignaleerd wordt, worden patiënten verwezen naar de apotheek (loketfunctie).
In de apotheek bekijkt de patiënt samen met een apothekersassistent naar de oorzaken van de therapie-ontrouw. Vervolgens kiezen ze samen een oplossing om de therapietrouw te bevorderen. Oplossingen die bijdragen in het behouden van de eigen regie van de patiënt en de inzet van de wijkverpleging uitstellen.

Door middel van de ZonMw subsidie implementatiecoaching zullen we bij Apotheek Hoogland de bij Apotheek Orion opgestarte procesinnovatie implementeren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website