Projectomschrijving

Alrijne wil telebegeleiding inzetten voor stabiele, chronische groepen patiënten (geregeld voor controle in ziekenhuis), dus zullen we in de komende jaren de transitie maken van kleinschalige pilots naar een ziekenhuisbrede en opschaalbare voorziening voor telebegeleiding. Dit met oog voor de rol en samenwerking met de eerstelijn en substitutie in het kader van JZJP.

Alrijne streeft ernaar, om samen met de zorgverzekeraar, te komen tot een toekomstbestendige wijze van financiering/organisatie van deze innovatieve vorm van zorg. Zonder nieuwe vormen van financiering kan telebegeleiding onvoldoende toekomstbestendig en opschaalbaar worden ingebed binnen onze organisatie.

Momenteel bestaat deze vorm van zorg uit een zelfmonitoring device, begeleiding bij gebruik, alarmeringsfunctie en inhoudelijke interventie. Er zit meer potentie in deze vorm van zorgverlening dan enkel het monitoren van patiënten. Educatie, behandeling en begeleiding van patiënten moet onderdeel uitmaken van deze zorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website