Projectomschrijving

Protonentherapie is een innovatieve vorm van radiotherapie die aanzienlijk minder bijwerkingen geeft op de korte en lange termijn. Drie centra in Nederland hebben een vergunning voor het aanbieden van protonentherapie. Vanuit ZINL is bepaald welke patiënten in aanmerking komen voor deze vorm van therapie. Toch blijft het aantal verwijzingen naar protonencentra achter. Hierbij spelen verschillende factoren een rol: zorglogistiek, afstand tot het protonencentrum en onvoldoende kennis over protonentherapie. Vanuit Maastro is daarom een plan van aanpak opgesteld in samenwerking met verwijzende centra in Noordoost Nederland. Hierin ligt de nadruk op het versterken van de relatie, het vergroten van kennis bij verwijzers en het intensiveren van contact over mogelijke verwijzingen. Janneke de Groot (Amplitudo) heeft ons in dit traject ondersteunt bij het aanscherpen van het plan van aanpak, het uitwerken van concrete acties en het evalueren en sparren over de voortgang.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website