Projectomschrijving

Parkinsonpatiënten hebben met complexe zorgvragen te maken waarbij meerdere zorgprofessionals betrokken zijn. Mede dankzij ParkinsonNet zijn de behandelaars goed geschoold en wordt er in de regio Breda veel samengewerkt. Echter afstemming tussen zorgverleners wordt belemmerd door het gebrek aan een eenduidig proces voor het delen van behandelstrategieën en een laagdrempelig digitaal hulpmiddel om elkaar snel en efficiënt te bereiken.

Hiervoor is een coach van Bureau Zorginnovatie ingeschakeld. Door een gedegen advies over het meest geschikte berichtensysteem en een stappenplan voor de implementatie van de oplossing krijgen de betrokken behandelaars een praktische oplossing voor een probleem dat al jaren bestaat. Hierdoor krijgt elke parkinsonpatiënt uit de regio, goed afgestemde zorg die daarmee bijdraagt aan het omgaan met de Ziekte van Parkinson.

De innovatie bestaat uit een berichtendienst die voldoet aan de geldende wetgeving en privacy eisen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website