Projectomschrijving

Recent is een nieuwe missie en visie voor Zorggroep Hilzijn geformuleerd. Daarnaast zijn alle medewerkers van Zorggroep Hilzijn (recent) getraind in de basismethodiek/attitude Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet, gebaseerd op het gedachtegoed van Haim Omer door trainingsburo training en coaching van 0-100 van C. Stals. Toch in de praktijk bleek de vertaalslag, de basishouding/attitude (leiderschapsstijl) en de concrete toepassing (gedrag/handelingsperspectief) geen vanzelfsprekendheid te zijn. Daarom is er gekozen voor het opstarten van een inplementatiestrategie die is gebaseerd op aspecten van het drieslag leren en collectief leren. De implementatiestrategie was gebaseerd op een startmanifestatie. Een specifiek intervisietraject. Een slotmanifestatie naar de organisatie (medewerkers) en een terugkom moment. Dit implementatietraject heeft de basis gelegd voor een geaccepteerde nieuwe kijk op autoriteit en leiderschap.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website