Projectomschrijving

Implementatie- en opschalingscoach gericht op structurele inzet en financiering van Anne4Care bij migrantenouderen

IMEAN Care biedt migrantenouderen die haar dagbesteding bezoeken de mogelijkheid om thuis gebruik te maken van een Turks sprekende virtuele assistent Anne4Care. Inmiddels is implementatie in volle gang. IMEAN Care wil de continuïteit van de inzet van virtuele assistent Anne waarborgen en komen tot afspraken met zorgverzekeraar, gemeenten en zorgkantoor en zo komen tot structurele financiering. Om tot afspraken te komen met de verschillende stakeholders over de mogelijkheden van structurele financiering maakt IMEAN Care gebruik van een opschalingscoach. Onderzocht wordt welke kansen en belemmeringen er zijn om Anne4Care structureel in te zetten bij migrantenouderen. Met verschillende stakeholders worden hierover gesprekken gevoerd en (zo mogelijk) concrete afspraken gemaakt. Zo ontstaat voor IMEAN CARE een beeld van de zetten vervolgstappen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website