Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

TrueSim biedt zorgprofessionals realistische en interactieve AR simulatietraining. Daarmee wordt een optimale leerervaring gecreëerd welke training en realiteit dichter bij elkaar brengen met als gevolg een significante afname van zorg gerelateerde schade.

Onze missie is om artsen en verpleegkundigen te trainen met interactieve en realistische AR simulatietraining om ze volledig competent te maken in het herkennen en behandelen van vitaal bedreigde patiënten.

Kernwaarden zijn: Training

Realistisch

Uniek

Elk moment

Hoofddoel voor 2021 is om door te groeien van start up naar scale up.

TrueSim en HKB Advies hebben samen gewerkt aan een strategie en businessmodel voor het komende jaar om dit te bereiken.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Na Q1 zijn de eerste twee toepassingen gebruiksklaar, eind 2021 is onze bibliotheek uitgebreid tot 6 ziektebeelden. We hebben een samenwerking gecreëerd met twee technische bedrijven, waarmee we methodisch (Agile) te werk gaan om zowel soft- als hardware te perfectioneren. We hebben een samenwerkingsrelatie met het Elkerliek ziekenhuis. Zij fungeren als proeftuin tijdens de ontwikkeling en gaan de simulatietrainingen daadwerkelijk implementeren in de dagelijkse trainingspraktijk.

In 2021 hebben we de eerste betalende klanten.

Het businessmodel, de strategiekaart (Kaplan en Norton) en de actielijst vormen een solide basis om door te groeien. We richten onze aandacht in eerste instantie op artsen en verpleegkundigen. Daarna hebben we de ambitie om onze toepassing ook breder op de markt in te zetten, waarbij we ons in eerste instantie gaan richten op de Nederlandse markt.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Korte omschrijving

Per jaar sterven 1035 mensen in Nederlandse ziekenhuizen door zorg gerelateerde schade. Aangetoond is dat er in 80% van deze onnodige sterfgevallen een tekort is aan beroepscompetentie en training én dat dit voorkomen kan worden door zorgprofessionals frequenter en meer praktijkgericht te trainen.

 

Ondanks het inzetten van simulatietraining zien we dat in de afgelopen jaren de daling van het sterftecijfer niet verder doorzet. Kijkend naar de huidige wijze van simulatietraining geven de simulatiepoppen die worden gebruikt geen uiterlijke kenmerken weer van symptomen. Dit maakt de setting onrealistisch en daardoor niet herkenbaar.

 

Een probleem is dat de zorgprofessionals voor een simulatietraining betaald een dag of dagdeel ‘van het bed’ worden gehaald.

 

Wij hebben de overtuiging dat we de onnodige sterfgevallen verder terug gaan dringen met onze innovatie. TrueSim biedt levensechte interactieve simulatietraining door gebruik van Augmented Reality aan alle artsen en verpleegkundigen die patiëntencontact hebben.

 

Met TrueSim kan tijd- en locatieonafhankelijk worden getraind. Hierdoor hoeven zorgprofessionals niet uit de zorg gepland te worden.

 

Probleemstelling

Simulatietraining is in de huidige situatie:

A: onvoldoende realistisch om een vitale bedreigingen te leren herkennen

B: duur door hoge arbeidskosten door het uitplannen van zorgprofessionals

C: duur door kosten van trainingslocatie, simulatoren en trainers

D: onvoldoende in frequentie door hoge druk op arbeidsmarkt

 

Oplossing

A: het toevoegen van een digitale interactieve en zeer realistische laag (hologram) middels Augmented Reality (AR) biedt de mogelijkheid de klinische blik te trainen.

B: door gebruik te maken van de techniek genoemd bij A kan men zelfstandig en/of samen met collega's scenario's trainen. Hierbij is alleen een ruimte nodig waarin een basic pop en een bed aanwezig zijn en tenminste één AR-bril.

C: door gebruik te maken van de techniek genoemd bij A kan men goedkopere simulatoren gebruiken

D: men kan vaker kortere momenten trainen.

 

De zorginnovatie

Doelgroep

De belangrijkste doelgroep zijn de managers van acute zorg afdelingen en scholingsafdelingen. Nederland telt 79 ziekenhuisorganisaties inclusief 8 universitaire medische centra waar dagelijks trainingen op dit vakgebied worden gegeven. De andere belangrijke doelgroep zijn de geneeskunde faculteiten en hogescholen waar de opleiding tot arts en verpleegkundige wordt verzorgd. Het gaat hier om 18 hogescholen en 8 geneeskunde faculteiten.

 

Verdienmodel

TrueSim werkt op basis van licentie per gebruiker. Elke trainee die inlogt op zijn/ haar account krijgt voor de betreffende scholingsperiode/ opleiding de mogelijkheid om onbeperkt te trainen.

 

De implementatie- of opschalingsvraag

Uitdagingen

Onze grootste uitdaging ligt op bedrijfskundig gebied. We komen beide uit de zorg (IC), we hebben de zorginhoudelijke kennis maar we missen de bedrijfskundige kennis om een goed verdienmodel op te zetten samen met een adequaat businessplan en strategie met als centrale thema hoe we de zorgmarkt willen gaan bedienen.

 

De urgentie voor coaching bij het samenstellen van een businessplan is cruciaal voor ons om effectief en efficiënt onze innovatie te kunnen opschalen en implementeren. Tevens is het krijgen van financiering een uitdaging voor ons, wij geloven dat een goed uitgekiend businessplan ons aantrekkelijker maakt voor investeerders.

 

Concreet hebben we drie implementatie en-opschalingsvragen:

1. We willen weten hoe we ons huidige verdienmodel moeten aanscherpen;

2. We willen ondersteuning bij het opstellen van een businessplan en strategie;

3. We willen ondersteuning bij het bepalen hoe we aantrekkelijker kunnen worden voor investeerders;

4. We willen praktische ondersteuning bij de implementatie van het aangescherpte verdienmodel, businessplan, strategie en de acties die we moeten doorlopen.

 

Om ons te coaching met het vinden van een antwoord op de bovenstaande vragen, willen wij graag coach Rob Kimpen inschakelen. Hij heeft meer dan 5 jaar relevante ervaring in het aangaan van juist die uitdagingen waar wij mee kampen; het praktisch inpassen van E-Health in de zorg. Hij combineert deze ervaring met een stevige bedrijfskundige onderbouwing.

 

Stakeholders

-Skills & Simulation Center van het Erasmus

- AugmedIT B.V., partner in software ontwikkeling

- Iconica, partner in software ontwikkeling

 

Doel

1. Na de eerste maand van dit project, willen we een verdienmodel ontwikkeld hebben dat aansluit bij de zorgmarkt;

2. Na drie maanden in het project, willen we een businessplan en strategie gereed hebben over hoe we efficiënt en effectief de zorgmarkt kunnen gaan bereiken en bedienen;

3. Na vier maanden in het project, willen we een plan hebben hoe we aantrekkelijker kunnen worden voor investeerders;

4. Aan het einde van dit project, willen we bovenstaande plannen hebben geïmplementeerd.

 

Deze doelstellingen kennen enige overlap met elkaar maar dienen afzonderlijk als belangrijke mijlpalen gedurende het project.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website