Projectomschrijving

Om de ingezette digitalisering van de GGZ te behouden, willen wij een strategie bepalen die bijdraagt aan betere online samenwerking, oog heeft voor de digitale vakbekwaamheid en de beeldvorming bij cliënt en zorgverlener over de mogelijkheden en kwaliteit van digitale zorg. We willen een plan van aanpak hebben waarmee we weten welke stappen we moeten zetten om deze strategie te bepalen en om te zetten in concrete acties die ertoe leiden dat we alle betrokkenen op een positieve manier mee krijgen. We vrezen dat de beeldvorming van de digitale poli nog niet goed strookt met de verwachtingen van onze cliënten van GGZ zorg. We willen deze zorgvorm beter bekend maken en begrijpen hoe we onze cliënten optimaal vertrouwen bieden om dit als minimaal evenwaardige zorg te beschouwen als de fysieke therapie. Als behandelaar hebben we geen twijfel over de kwaliteit, maar wel zorgen over de digitale vakbekwaamheid van alle collega’s om digitale zorg normale zorg te laten zijn. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website