Projectomschrijving

Zorginnovaties toepassen? Het is makkelijker gezegd dan gedaan! Na het inkoop- en verwevingproces komt het implementatieproces binnen de organisatie op gang. Hoe past de innovatie binnen de structuur. cultuur, “wilsniveau, kennis- houdings- en vaardighedenniveau van de medewerkers? Hoe gaan ze het product omarmen?

In ons traject is de implementatiecoach ingezet om de een strategisch plan en uitvoering op te starten met de leidinggevendengroep. Het resultaat zal zijn een implementatiedraaiboek, waarin coaching van de leidinggevenden(groep) centraal staat. Zij bepalen met hun enthousiasme, doordachte plan, heldere coaching, visie en motivatiekracht het resultaat. Deze groep faciliteert de innovatie en coacht op hun beurt weer de medewerkers op de werkvloer. Nadat de organisatie interne aanjagers en dus probleemeigenaren heeft benoemd, verloopt de inbedding binnen een realistisch tijdpad, waarbij succes ook gecommuniceerd en gevierd worden binnen de teams en de organisatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website