Projectomschrijving

Een ziekenhuisopname is een ervaring die veelal gepaard gaat met onzekerheid, angst en pijn. Bij de verzorging van huidwonden komt dit laatste vaak voor. Pijn, dat door angst intenser wordt ervaren, is moeilijk met medicatie te beheersen. Het gebruik van (meer) pijnmedicatie kent bijwerkingen, dosisgewenning en een risico op middelenafhankelijkheid. Het is daarom belangrijk patiënten werkzame alternatieven aan te kunnen bieden. Gesteund door wetenschappelijk onderzoek en ondersteund door coaching worden verpleegkundigen getraind hoe audiovisuele distractie -via virtual reality systemen- het beste ingebed kan gaan worden in het Amsterdam UMC.

Door verpleegkundigen te trainen in het goed inpassen van digitale zorg, en voortrekkers in deze groep te leren hoe collega’s te coachen en te stimuleren, ontstaat een sterke verpleegkundige implementatiegroep voor zorginnovatie: DigiExperts. Met als doorwerking: betere patiëntenzorg en een aantrekkelijk, onderzoekend werkklimaat voor de verpleegkundige.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website