Projectomschrijving

Inrichting van het zorgpad 'Multiple Sclerose behandeling thuis door ZGT'

ZGT, een ziekenhuis met circa 400 Multiple Sclerose (MS) patiënten, is een officieel MS centrum aan het vormen. Medicatie is bij deze patiënten een essentieel onderdeel van de behandeling. Het doel van dit project is een integraal zorgpad gericht op medicatie thuis. Dit levert kwaliteit op voor de patiënt; de apotheker is onderdeel van het behandelteam en heeft expertise van deze middelen. De apotheker werkt in hetzelfde systeem als de neuroloog en MS verpleegkundige, waardoor het dossier compleet is en terugkoppeling geborgd wordt. Door de korte lijnen met de neurologen en de verpleegkundigen kunnen we het efficiënt inrichten, wat leidt tot een kostenbesparing. Tenslotte is het betaalbaar en doelmatig: het geneesmiddel is op voorraad en de dosis kan zonodig snel worden aangepast om verspilling tegen te gaan. De kennis die we hierbij opdoen, willen we ook inzetten bij andere zorgpaden voor medicatie@home

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website