Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door het COVID-virus in maart’20 kwam het advies aan mensen om thuis te blijven. In mijn praktijk waar ik vooral face-2-face EMDR-behandelingen doe kwam ik daarmee voor een uitdaging te staan: er waren geen mogelijkheden om het beeldbellen te combineren met een tool of product waardoor je eenvoudig online EMDR-behandelingen zou kunnen doen. In dit project heb ik onderzocht of een dergelijke tool gebouwd kon worden op een manier dat deze ook schaalbaar zou zijn en voldeed aan alle privacy en wetenschappelijke inzichten en dat de investering op de korte- en lange termijn rendabel zou zijn. Het bleek dat deze tool ontwikkeld kon worden, maar gedurende het onderzoek of het rendabel zou zijn kwamen andere organisaties die over meer resources beschikten al met een dergelijke tool. Zij konden vanwege subsidies het gebruik hiervan ook aanbieden tegen bodemprijzen, waardoor het voor onze praktijk niet meer rendabel zou zijn om dit ook zelf te ontwikkelen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Realisatie doelstellingen;

- Het project is geslaagd als we een antwoord krijgen op de vraag of het mogelijk is om dit te maken.

We hebben verkennende gesprekken gevoerd met een softwareontwikkelaar (WildSea – Groningen) en een stichting dat is gespecialiseerd in het verwerken van digitale informatie die aan de privacywet voldoet (GERRIT – Drachten). Uit deze verkennende gesprekken bleek dat het technisch gezien mogelijk was om een beveiligde beeldverbinding tot stand te brengen in combinatie met een softwaretool om op deze manier EMDR en beeldbellen te combineren op een manier die aan de veiligheidseisen voor het verwerken en bewaren van gegevens in de zorg voldoet.

 

- Een externe partner kunnen vinden die binnen deze voorwaarden een dienst kan ontwerpen en bouwen.

Na in eerste instantie een short list te hebben gemaakt en diverse bedrijven en zzp-ers gesproken te hebben, zijn we de verdieping ingegaan met het bedrijf WildSea. Uit de gesprekken bleek hun kennis van de sector, inclusief kansen en valkuilen. Na diverse gesprekken hebben zij offerte uitgebracht waarin zij zelf ook als mede-investeerder optraden en daarmee ook risicodrager werden. Hoewel we nog wel diverse op- en aanmerkingen hadden over de offerte en de gedetailleerdheid, hadden we beide het gevoel dat WildSea een serieuze partner kon worden.

 

- Het project is geslaagd als antwoord hebben of het voor Reflectief een rendabele investering is op de korte en lange termijn om dit te gaan ontwikkelen.

We hebben met de theorie van het Canvas Business Model en hulp van een onbezoldigde, maar ervaren derde partij, die in dit businessmodel is gespecialiseerd in kaart gebracht hoe een businessmodel voor Reflectief eruit zou kunnen komen te zien. Uit de Canvas-sessie en kwamen een aantal zakelijke behoeften naar voren die we nader hebben onderzocht en uitgewerkt.

 

o Verdere uitwerking van het proces/patiënt journey

Tijdens de verschillende onderlinge gesprekken kwamen we tot de conclusie dat we de patiënt journey verder in kaart moesten brengen. Aan de ene kant om een zorgvuldiger offerte te kunnen opvragen en aan de andere kant om dit de basis zou worden van het businessmodel en de noodzakelijke opschaling. Deze is te vinden in de bijlagen.

 

o Behoefte aan een ICT-en softwarepartner (zie hierboven bij vinden van externe partner).

 

Midden in ons proces veranderde de wereld om ons heen nog sneller dan we al dachten. Voordat we serieus starten met onze samenwerking hebben we online onderzoek gedaan of ‘een vergelijkbare tool’ niet al ergens werd beschreven of al werd ingezet en heb ik in mijn werkveld gepolst of er initiatieven bekend waren. Er was 1 collega die een zeer eenvoudige tool had gemaakt, die niet schaalbaar was, niet aan de privacywetgeving voldeed en beperkt in functie/gebruik was. Met het enige enigszins vergelijkbare initiatief dat we konden traceren, hebben we contact gelegd. Deze ervaring heeft ons alleen maar gestimuleerd om extra stappen te zetten omdat we tot de conclusie kwamen dat dit initiatief veel kansen liet liggen en op een ander spoor zat dan de zakelijke aanpak (zij had het voor persoonlijk gebruik).

Tijdens het proces en het verder uitbreken van CoVID19 kwamen er toch onverwacht meer initiatieven bovendrijven, waarvan de meest interessante de opzet van het bedrijf Silvermind was in samenwerking met de Universiteit van Maastricht. Dit initiatief had wel een zakelijke aanpak en kon door de samenwerking met de Universiteit gebruik maken van onderzoekscapaciteit en ruime externe fondsen die kunnen worden aangevraagd door universiteiten en niet rechtsreeks toegankelijk zijn voor MKB-ondernemingen. Ook was de inrichting van de software bijna exact zoals deze op dat moment in concept waren opgesteld met de externe partner WildSea.

Waarschijnlijk door het gebruik van externe fondsen en de samenwerking met de Universiteit was Silvermind in staat snel door te ontwikkelen en tegen bodemprijzen (proef) abonnementen aan te bieden. Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat we opnieuw moesten kijken wat dit zou doen met ons tot dan toe vorm gegeven business plan. Daaruit bleek dat het niet haalbaar leek om op het gebied van de ontwikkeling van de tool onderscheidt te maken dan wel op het gebied van het tarief van het aanbieden van de tool. Het was een bevestiging van het idee dat we op het goede spoor zaten maar met de zakelijke conclusie dat Silvermind al een te grote voorsprong had en dat het op de korte en lange termijn geen rendabele investering zou zijn om dit ook zelf te gaan ontwikkelen. Wijzer leek het om gebruik te gaan maken van het aanbod wat toen op de markt werd gebracht door Silvermind en niet veel later ook door het bedrijf Psylaris, die dit eveneens aanbood in een nog mooiere vormgeving en met nog uitgebreidere functies en het zelfs gratis beschikbaar stelde.

 

 

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Reflectief is een vrijgevestigde psychologen praktijk voor onder andere EMDR-behandeling. EMDR is een effectief bewezen behandelmethode en eerste keus van behandeling om nare ervaringen te verwerken (PTSS) en uit onderzoek blijkt ook de steeds bredere toepasbaarheid (bij angststoornissen, depressie, tinnitus, lichamelijk onvoldoende verklaarbare klachten) Behandelingen worden bij Reflectief face-to-face aangeboden, maar er is een groeiende vraag om ook de behandelingen online aan te bieden. Reflectief heeft op dit moment 2 locaties (in Roden en Oosterwolde), waarbij er soms mensen in zorg komen die een lange reistijd hebben of vermindert mobiel zijn (ouderen, mensen die wonen in een zorginstelling waarbij het logistiek een organisatie is om naar de praktijk te komen).

 

Door de uitbraak van het COVID virus en het advies aan mensen om thuis te blijven en mensen met (milde) klachten die geen zorg meer kunnen ontvangen zoekt Reflectief een innovatiestrategie om hier op in te spelen.

 

Reflectief zou graag willen onderzoeken of het mogelijk is om de EMDR-behandeling online aan te bieden. Volgende de laatste wetenschappelijke inzichten is het werkzame element van EMDR dat de cliënt moet terugdenken aan een nare ervaring waarbij hij vervolgens wordt afgeleid met een andere taak. In het begin was dit het volgen van de vingers van de therapeut of luisteren naar klikjes in een koptelefoon. De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat het maximaal afleiden van de cliënt tijdens het terug denken aan de herinnering essentieel is om de behandeling te laten slagen. Therapeuten maken tegenwoordig vaak gebruik van de EMDR kit waarbij ze het werkgeheugen van de cliënt kunnen belasten met de lichtbalk (visueel), buzzers (tactiel) en een koptelefoon (auditief). Door de nieuwe inzichten over het maximaal belasten van het werkgeheugen voegen therapeuten daar zelf vaak nog taken aan toe door bijvoorbeeld woorden te laten spellen of sommen te laten uitrekenen (cognitief).

 

Om de EMDR behandeling online goed te kunnen uitvoeren wordt er gezocht naar een innovatiestrategie waarbij er een beveiligde beeldverbinding tot stand gebracht kan worden in combinatie met toepassen van de EMDR volgens de laatste wetenschappelijke inzichten; dus het maximaal belasten van het werkgeheugen van de cliënt.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website