Projectomschrijving

In Nederland zijn 2,2 miljoen patiënten met chronische pijn. Deze patiënten gaan vaak van de een naar de andere specialist (shoppende patiënt). Netwerksamenwerking in de 1e lijn is zeer beperkt. Het probleem wordt vaak doorgeschoven naar de 2e lijn met hoge zorgkosten tot gevolg. Een multidisciplinaire aanpak is hierbij zeer gewenst. Tevens willen we met de samenwerkingspartners blended care netwerkzorg implementeren en opschalen binnen onze praktijk. Het probleem is de onbekendheid en terughoudendheid bij patiënt en professionals uit het netwerk. Zorgprofessionals vinden het lastig hun huidige patroon om te zetten in blended care behandeling en om te functioneren binnen een zorgnetwerkomgeving. Blended care netwerkzorg is nieuw en speelt in op nieuwe wetgeving en ontwikkelingen. Belangrijk is, hoe krijgen we de huidige zorgprofessionals en patiënten gemotiveerd en hoe zorgen we dat de nieuwe werkwijze makkelijk en blijvend geïmplementeerd wordt en opschaling wordt gerealiseerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website